Október 20, 2020 - - Vendel, Ödön névnapja
Kispesti Szivárvány Óvoda
Menü
Szülői tájékoztató
2020-08-31
Tisztelt Szülők!
Kérjük, hogy gyermekeik egészsége érdekében az alábbi szabályokat szíveskedjenek betartani!!!
 Felnőttek csak szájat-orrot eltakaró maszkban léphetnek az intézmény területére!
 Kérjük, minden esetben használják a bejáratnál balra kihelyezett kézfertőtlenítőt!
 Kérjük, hogy az óvodai zsákban csak a gyermek óvodai jellel ellátott váltóruhája legyen!
 Kérjük, hogy az óvodai ruházatot (udvari, benti) mindennap vigyék haza!
 Kérjük, hogy a pizsamát heti, ágyneműt 2 heti váltásban továbbra is biztosítsák gyermekük számára!
 Kérjük, hogy az alvós játékokat, kispárnákat külön zsákban, vagy szatyorban az öltözőszekrény tetején helyezzék el!
 Kérjük, hogy az alvós játékon kívül más játékot NE HOZZANAK a gyerekek!
 Kérjük, hogy az ebéd rendelését-lemondását lehetőség szerint a Lakoma rendszeren keresztül on-line, telefonon, vagy emailben intézzék.
 Kérjük, hogy az öltözőben 5 gyerek-szülő párnál több NE tartózkodjon!
 Kérjük a gyermek jellel ellátott kéztörlőjének heti többszöri cseréjét!

KÉREM FENTIEK SZIGORÚ BETARTÁSÁT!

Óvodavezető
Szeptember 1-től
2020-08-27
Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az óvodába csak és kizárólag maszkban léphetnek be, és kötelező a bejárati ajtónál kihelyezett fertőtlenítő használata!
Kérem együttműködésüket, és az óvintézkedés maximális betartását mindannyiunk egészsége érdekében!

A honlapon található Nyilatkozat óvodába lépéshez című nyomtatványt szíveskedjenek kitölteni, szeptember 1-én reggel elhozni és átadni a csoportos óvónőnek. Ez helyettesíti az egészséges igazolást. Elmulasztása esetén a gyermeket nem áll módunkban fogadni!

Kérem fentiek figyelembevételét és betartását!

Üdvözlettel: Kaszper Ágnes óvodavezető
Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója
2020-05-28


Az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet alapján

2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül,

2020. június 2-ától a Budapest főváros területén működő

óvodák és bölcsődék (beleértve a mini bölcsődéket, családi bölcsődéket és munkahelyi bölcsődéket) a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.

A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az Nemzeti Népegészségügyi Központ az óvodai, bölcsődei ellátás során az alábbi járványügyi megelőző szabályok betartására hívja fel az üzemeltetők figyelmét:

Egészséges gyermek és dolgozó

A jelenlegi új koronavírus járvány cseppfertőzéssel, direkt módon terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az intézményekbe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, gyermek és dolgozó mehet.

Kérjük, hogy ennek fokozott betartására hívják fel a szülők és dolgozók figyelmét egyaránt.

Személyi higiéne

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek és a dolgozók személyi higiénéjének betartatására, melynek központi eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés. Kerülni szükséges továbbá a felesleges közvetlen testkontaktust, valamint a saját arc, szem, száj érintését is.

A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet kell mosni. Javasoljuk továbbá, hogy a köhögési etikett magas szintű betarthatósága érdekében gondoskodjanak a megfelelő mennyiségű papír zsebkendő folyamatos rendelkezésre állásáról.

Fokozottan ügyeljenek arra, hogy az óvodába, bölcsődébe érkezéskor, foglalkozások, étkezések előtt és után minden gyermek alaposan mosson kezet.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a dolgozók személyi higiénéjének betartatására is, melynek érdekében a dolgozók számára javasolt alapos, minden részletre kiterjedő oktatást tartani.

Az NNK nem javasolja, hogy az óvodai, bölcsődei ellátás során a gyermekek maszkot hordjanak, mivel a maszkhasználat a gyermekek szervezetét jelentősen megterheli, az alvásnál használt maszk veszélyes, illetve a maszkok biztonságos fel- és levétele sem biztosítható ebben a korcsoportban, így az inkább kockázatot jelent, mint védelmet.

Szellőztetés

Javasoljuk előnyben részesíteni a szabadtéri (sport jellegű, szabadtéri játékokkal gazdagított) foglalkozásokat. Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy a foglalkozásokat udvaron, szabad levegőn tartsák meg, a csoportok egymástól történő elkülönítésével. Javasoljuk továbbá a személyes érintkezéssel járó játékok kerülését.

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében nagyon fontos a csoportszobák fokozott és folyamatos szellőztetése az időjárás és a környező forgalom függvényében.

Fokozott fertőtlenítés

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény területének tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók csaptelepei stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

A gyermekek által használt játékokat, sporteszközöket, játszótéri eszközöket szintén javasolt rendszeresen vírusölő hatású szerrel fertőtleníteni.

A felületek fertőtlenítésére jól alkalmazhatók az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők, míg a klórálló burkolattal ellátott helyiségek padló és fal burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is használhatók.

Elegendő számban és mennyiségben rendelkezésre kell állnia vírusölő hatású kéz- és felület-fertőtlenítőszernek és takarítószernek. A fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni.

A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemo-termodezinfekciós mosási eljárással történhet.

A takarítást végző dolgozók részére a megfelelő védőeszköz biztosítása szükséges.

A takarításhoz, tisztításhoz és fertőtlenítéshez használt eszközöket, a veszélyes anyagnak, veszélyes készítménynek nem minősülő tisztító- és fertőtlenítőszereket külön helyiségben, egyéb zárt tárolóhelyen (tisztítószerraktár, -szekrény) vagy egyéb elzárható helyen kell tartani. Ha azok a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények közé tartoznak, akkor a külön jogszabályok előírásait is be kell tartani.

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse.

A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők használata javasolt.

A gyermekek a kézfertőtlenítők használatát felnőtt felügyelete mellett végezzék.

Javasolt a bejáratánál érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezés elhelyezése, és annak használatára történő figyelemfelhívás.

Kontaktusok csökkentése

A kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek átadása során az öltözőben a szülők lehetőleg legkevesebb ideig tartózkodjanak, és törekedjenek a védőtávolság betartására.

A gyermekek altatásakor az ágyak elhelyezésénél használják ki az intézmény adta lehetőségeket a távolságtartás maximalizálása érdekében.

A térítési valamint az étkezési díjak befizetése során kerülni kell a sorban állást. Javasolt a befizetést olyan helyiségben megszervezni, amely a gyermekekkel történő kontaktust nem teszi lehetővé (pl. külön bejáratú helyiség). A befizetések esetén javasolt a banki átutalást előnyben részesíteni a készpénzes befizetésekkel szemben.

Étkeztetésre vonatkozó szabályok

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a folyamatos fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírus-mentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint a gyakoribb fertőtlenítés bevezetésével.

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.

Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.

Teendő beteg személy esetén

Amennyiben egy gyermeknél, vagy dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a megbízott orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni kell. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a megelőző intézkedések (fertőtlenítés, személyi higiéne, szellőztetés) szigorú betartása esetén a járványügyi kockázat jelentősen csökkenthető.
Beiratkozáshoz
2020-03-30
Kedves leendő "kiscsoportos" Szülők!

Az óvoda körzethatárait megtalálják a Dokumentumok fül alatt.
A beiratkozás menetéről amint lesz konkrét kispesti információ, azonnal közzé teszem, kérem türelmüket!

Üdvözlettel: Kaszper Ágnes óvodavezető
ÉRDEKLŐDÉSI LEHETŐSÉG
2020-03-30
Kedves Szülők és érdeklődő Szülők!

Óvodánk nem mindig elérhető a vonalas telefonon a kialakult helyzet miatt, így arra kérem Önöket, hogy az óvoda mobiltelefonján, vagy emailben érdeklődjenek.
Mobil: 06301565037
email: szivarvany@ovoda.kispest.hu

Üdvözlettel: Kaszper Ágnes óvodavezető
Étkezés megrendelése - FONTOS!!!
2020-03-16
Kedves Szülők!

A gyerekeket központilag lemondták, így a továbbiakban a szülők feladata az étkezés megrendelése interneten.
A gyermekek kódját, ami ehhez szükséges, kérjék az óvodapedagógusoktól, vagy emailen az óvodavezetőtől. Az étkezést az alábbi linken lehet megrendelni:

https://lakoma.mexxa.hu/lakoma/indexsz.html

Üdvözlettel: Óvodavezető
Corona vírus
2020-03-13
Kedves Szülők!

Az óvoda egyenlőre - más intézkedésig - nyitva tart. Aki óvatosságból szeretné otthon tartani gyermekét, minden következmény nélkül megteheti, de kérem, hogy jelezze az óvodapedagógusnak, vagy emailen az óvodavezetőnek.

Együttműködésüket köszönöm!

A dokumentumok között találnak néhány hasznos információt a corona vírus megelőzésével kapcsolatban.

Üdvözlettel: Kaszper Ágnes
1%
2020-03-05
Óvodánk alapítványa - a Kispesti Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány - melynek adószáma:
18024045-1-43
Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-val támogassák alapítványunkat, melyből kirándulásainkat, táborozásokat, játékeszközeink pótlását szoktuk kiegészíteni, finanszírozni.

Köszönettel: Kaszper Ágnes óvodavezető
Óvodapedagógust keresünk!
2019-03-19
Óvodánkba keresünk 1 fő óvodapedagógust.
Teljes munkaidő.
Bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint. Cafetéria: Szép kártya
Feltétel: Szakirányú főiskolai végzettség.
Lényeges feladatok: gyermekek feltétel nélküli szeretete, ismeretek játékos formában történő bővítése, iskolára előkészítés, önálló feladatvégzés, csapat munkában részvétel.
Elvárás: büntetlen előélet, jó kommunikációs készség, empátia
Pályázat részeként benyújtandó: fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
Jelentkezés módja: személyesen, vagy emailen: szivarvany@ovoda.kispest.hu - Kaszper Ágnes óvodavezetőnél