Szeptember 29, 2022 - - Mihály, Lotár névnapja
Kispesti Szivárvány Óvoda
Menü
Óvodapedagógusokat keresünk!
2022-04-12
Kedves, vidám csapatunkba keresünk 2 fő óvodapedagógust.
Lényeges feladatok:
3-7 éves gyermekek odaadó, szeretetteljes nevelése, differenciált fejlesztése, iskolai életre való felkészítése, közösségi nevelése óvodánk helyi programja alapján.
Elvárás:
Empátia, tolerancia, együttműködés, elkötelezettség, szorgalom, jó kapcsolatteremtő képesség, humor
Feltétel:
Főiskolai óvodapedagógusi végzettség
Pályázatra jelentkezés:
Önéletrajz, és az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok beküldése az alábbi email címre:
szivarvany@ovoda.kispest.hu

Várjuk jelentkezésüket! :)
Beiratkozás
2022-03-28
Kedves érdeklődő Családok!

A dokumentumok között megtalálják a Hívogatót, melyben a rólunk szóló információkat elolvashatják. Ugyanott van az ehhez szükséges Óvodai felvételi kérelem című nyomtatvány.
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk emailben: szivarvany@ovoda.kispest.hu, vagy telefonon: 061/2829560.

A 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja az önkormányzati fenntartású óvodákba: 2022. május 3-5.,

a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata által fenntartott intézményekben fő szabály szerint elektronikus úton, indokolt esetben személyesen, az óvodavezetővel előre egyeztetett időpontban kerül sor.
A szülőnek az általa választott óvoda vezetője részére elektronikus úton kell eljuttatnia a kitöltött, aláírt Óvodai felvételi kérelem 2022/2023-as nevelési év dokumentumot, melyet megtalálnak a Dokumentumok menüpont alatt.

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata is szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3) bekezdés).

Várjuk jelentkezésüket!

Üdvözlettel: Kaszper Ágnes óvodavezető

Bővebbenaz alábbi linken tájékozódhatnak:
https://uj.kispest.hu/felhivasok/10955-ovodai-beiratkozas-a-2022-23-as-nevelesi-evre
Nyílt nap a leendő kicsiknek
2022-03-28
Kedves érdeklődő Családok!

2022.04.21-én, csütörtökön, nyílt napot tartunk. Ez alkalommal bepillantást nyerhetnek óvodánk életébe, megismerkedhetnek a leendő óvó nénikkel, dadus nénivel, a kicsik kipróbálhatják, milyen óvodásnak lenni. :)
Ha az időjárás engedi, az udvaron is játszunk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kaszper Ágnes óvodavezető
Nyílt nap a leendő kicsiknek
2022-03-28
Kedves érdeklődő Családok!

2022.04.21-én, csütörtökön, 9.00-11.00-ig nyílt napot tartunk az érdeklődő családok részére, mely alkalommal bepillantást nyerhetnek óvodánk életébe. Megismerkedhetnek a leendő óvó nénikkel, dadus nénivel, tapasztalatot szerezhetnek, kóstolót kapnak a napirendből, szokásainkból, jó idő esetén udvari életünkből.

Ha lehet, gyermekeiket hozzák el, hiszen elsősorban nekik és róluk szól ez a nap!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kaszper Ágnes óvodavezető
Leendő kiscsoportosok
2021-07-16
Kedves Szülők!


Lassan közeledik az első találkozásunk napja, mely 2021.08.16. hétfő 17.00-kor lesz. :)

Emlékeztetőül írom kéréseimet:

- online megküldött Óvodai felvételi kérelem eredeti, aláírt változatát
- a gyermek lakcím és TAJ kártyáját, személyi igazolványát, születési anyakönyvi kivonatát.
- a gyermekkel közös lakcímen élő szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját, melyeket lefénymásolunk.

E napon az étkezés megrendelésére is sor kerül. Aki az alábbi kitéteknek megfelel, ingyen étkezésben részesül:
a.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
b.) tartósan beteg, vagy fogyatékos
c.) családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevel
d.) családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek
e.) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
f.) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási, nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

Akik nem, azok a szülők tájékoztatást kapnak az online befizetés módjáról.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Szép nyarat kívánok!
Kaszper Ágnes óvodavezető
Beiratkozás
2021-04-14
Kedves érdeklődő Családok!

A beiratkozás 04.19-04.30-ig tart.
A beiratkozás elektronikus úton történik. Kérem, hogy töltsék ki az Óvodai felvételi kérelem című lapot, melyet letölthetnek dokumentumaink közül, avagy a kispest.hu-ról. A kitöltött lapot emailben juttassák el az óvoda emailcímére: szivarvany@ovoda.kispest.hu.
A felvételi vagy elutasító határozatot elektronikus úton, legkésőbb 05.21-ig megküldjük.

Várjuk jelentkezésüket! :)
Üdvözlettel: Kaszper Ágnes óvodavezető
Zárás időtartama
2021-03-29
Kedves Szülők!

Előreláthatóan 04.19-e, hétfő lesz az első nap, amikor nyithatunk.
Kérem, hogy aki szeretné hozni gyermekét, mindenképp rendelje meg az étkezést áprilisra!

Üdvözlettel:

Kaszper Ágnes óvodavezető
Rendkívüli intézkedés
2021-02-24
Kedves Szülők!

Tavaly november óta - az Önök együttműködésének is köszönhetően - nem volt újabb megbetegedés köreinkben.
Tájékoztatom Önöket, hogy most viszont óvodánkban ismét felütötte a fejét a COVID fertőzöttség, egyenlőre a szülők körében. A hírek is arról szólnak, hogy jobban terjed a vírus, így szigorítást vezetünk be óvodánkban. Kérem, hogy a hozott intézkedéseket - mint ahogy eddig is - tartsák be, hogy az ovi nyitva maradhasson.
2021.02.25-től az alábbi intézkedéseket hozom:
- aki tudja, óvodavezetői nyilatkozat kitöltése ellenében otthon tarthatja gyermekét, egyenlőre 2 hét időtartamra. Honlapunkról letölthető, emailben is elküldhető.
- Azok a családok, akik hozzák gyermekeiket óvodába, az alábbiakat vegyék figyelembe:
Az óvodába csak és kizárólag reggel 9.00-ig fogadjuk a gyermekeket!
- Az óvoda bejárati ajtajáig hozhatják gyermekeiket. A kapucsengő rövid megnyomásával jelezzék érkezésüket, és várják meg, míg a bejárati ajtónál dadus néni fogadja a gyermeküket, akit a megfelelő csoportba kísér. Kérem, hogy minden esetben használják a bejárati ajtó előtti ablak párkányra kihelyezett fertőtlenítőt! Délben és délután is így zajlik a távozás.
- Kérem, hogy a honlapon található Nyilatkozat - 2021.02.25-től(tünetmentességről, érkezés-távozás idejéről) töltsék ki, és legkésőbb hétfőn (03.01) hozzák magukkal. Jelöljék meg feltétlenül, hogy reggel mikor érkeznek és délután mely időben távoznak, mert a gyerekeket mi segítjük a vetkőzésben-öltözésben, fontos tudnunk pl. délben és délután, hogy mikorra öltöztessük föl csemetéjüket. Kérem, hogy a megadott időpontokat tartsák be!

Kérem együttműködésüket!

Üdvözlettel: Kaszper Ágnes óvodavezető
1%
2020-03-05
Óvodánk alapítványa - a Kispesti Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány - melynek adószáma:
18024045-1-43
Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-val támogassák alapítványunkat, melyből kirándulásainkat, táborozásokat, játékeszközeink pótlását szoktuk kiegészíteni, finanszírozni.

Köszönettel: Kaszper Ágnes óvodavezető
Óvodapedagógust keresünk!
2019-03-19
Óvodánkba keresünk 1 fő óvodapedagógust.
Teljes munkaidő.
Bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint. Cafetéria: Szép kártya
Feltétel: Szakirányú főiskolai végzettség.
Lényeges feladatok: gyermekek feltétel nélküli szeretete, ismeretek játékos formában történő bővítése, iskolára előkészítés, önálló feladatvégzés, csapat munkában részvétel.
Elvárás: büntetlen előélet, jó kommunikációs készség, empátia
Pályázat részeként benyújtandó: fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
Jelentkezés módja: személyesen, vagy emailen: szivarvany@ovoda.kispest.hu - Kaszper Ágnes óvodavezetőnél